_DSC3698.jpg
_DSC4049.jpg
_DSC3892.jpg
_DSC3768.jpg
_DSC4525.jpg
_DSC2277.jpg
_DSC2759.jpg
_DSC3745.jpg
_DSC2351.jpg
_DSC3876.jpg
_DSC2628.jpg
_DSC2893-Edit.jpg
_DSC4656.jpg
 Phoksundo lake  Dolpa, Nepal

Phoksundo lake
Dolpa, Nepal

_DSC3698.jpg
_DSC4049.jpg
_DSC3892.jpg
_DSC3768.jpg
_DSC4525.jpg
_DSC2277.jpg
_DSC2759.jpg
_DSC3745.jpg
_DSC2351.jpg
_DSC3876.jpg
_DSC2628.jpg
_DSC2893-Edit.jpg
_DSC4656.jpg
 Phoksundo lake  Dolpa, Nepal

Phoksundo lake
Dolpa, Nepal

show thumbnails